Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op reservering en boeking van Chalet on the Rood . Door de aanbetaling verklaart de huurder akkoord te gaan met de huurvoorwaarden.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN CHALET ON THE ROOD

Het Chalet wordt voor de huurperiode ter beschikking gesteld aan de huurder die de boeking heeft gedaan en diens reisgezelschap. Het is de huurder niet toegestaan om het Chalet over te dragen aan een andere huurder, tenzij overeengekomen met de verhuurder

 Reserveren en boeking

U kunt ons chalet reserveren via onze website onder reserveren of een aanvraag doen per mail. Beide manieren zijn voor ons en u bindend. Iedere reservering wordt door ons bevestig middels een reserveringsbevestiging.

 • Bij reservering voldoet u binnen 8 dagen 25% van de huursom, zie factuur. Als dit bedrag binnen is, veranderen wij de optie in bezet. In het geval de overmaking van de voor reservering niet binnen 8 dagen is ontvangen, behouden wij het recht om de voor reservering zonder voorafgaand bericht te annuleren en te verhuren aan andere.
 • Het restantbedrag van de huursom, toeristenbelasting en boekingskosten, dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur. Bij reserveringen binnen deze 6 weken voldoet u het te betalen bedrag ineen.
 • De kosten voor schoonmaak, linnengoed en borg worden op de factuur in rekening gebracht .
 • De betaling dient te geschieden uitsluitend via overmaking naar de bankrekening die op de reserveringsbevestiging en nota’s staan.

Maximum aantal bewoners
Het aantal overeengekomen personen dat in de geboekte periode in het Chalet overnacht mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan. Indien dit aantal overschreden wordt, zonder goedkeuring, kan de beheerder deze extra persoon de toegang tot het Chalet ontzeggen.

Inbegrepen in de huur prijs

In de huurprijs zijn gebruik van water en elektra en wifi inbegrepen, tenzij anders is aangegeven. Wij vragen u zuinig om te gaan met de energie. Bij het verlaten van het chalet er op toe te zien dat lichten en apparatuur uit zijn gezet. Sauna mag onder geen beding aangezet worden als niemand in het chalet aanwezig is.

Niet inbegrepen in de huurprijs

 • Linnen pakket ( bed, keuken linnen, handdoek, badlaken en extra sauna badlaken )  € 15,00 per persoon.
 • Toeristen belasting ( vanaf kinderen 15 jaar) € 1,20 per persoon, per dag.
 • Boekingskosten € 10,00
 • Borg € 800,00

Na inspectie door de eind schoonmaker(s) en na goed bevinding, wordt de borgsom binnen 14 dagen terug op de rekening van de huurder

Na inspectie door eindschoonmaker(s) stort beheerder de borgsom binnen 14 dagen terug op rekening van de huurder.

Schade

De huurder dient aangebrachte schade direct telefonisch te melden aan de beheerder.
De beheerder heeft het recht ontstane kosten van nalatigheden/beschadigingen aan het chalet in te houden van de borg. De afwikkeling betreffende de schade loopt daarom ook via de beheerder. De verhuurder kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. De kosten voortvloeiende uit beschadigingen/nalatigheden kunnen meestal verhaald worden op de reisverzekering. Uiteraard ontvangt de huurder in dit geval de voor de verzekering vereiste nota. De huurder dient zelf een reisverzekering af te sluiten.

Annulering

 • Bij annulering tot 4 maanden voor aanvang van het verblijf is het aanbetalingsbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 4 maanden en 8 weken voor aanvang van het verblijf is een bedrag van 50% van het huurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering 8 weken of minder voor aanvang van het verblijf is het volledige huur bedrag verschuldigd.
 • Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
 • Een annuleringsverzekering dient u af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.

Wijzigingskosten in de boeking bedragen 39,00 Euro, dit zijn de kosten voor het maken van een nieuwe nota, verandering van de linnenlijsten en het doorspelen naar de beheerder en reinigingsteam en het lakenverhuur.

De wissel dag is zaterdag tenzij anders aangegeven. De aankomst en vertrektijden zijn: aankomst: 15.00, vertrek: 10.00. In Chalet on the Rood kunt u al om 11.00 uur aankomen, mits u dit meld aan de beheerder. U kunt u bagage dan in zone 1 stallen (ski/fiets ruimte , relaxruimte sauna) en omkleden zodat u eerder kan genieten van uw eerste vakantie dag.

Reisbescheiden
Mits aan alle betalingen is voldaan ontvangt de huurder 3 weken voor vertrek een reisbescheiden per mail. Deze mail bevat: allerlei informatie over het Chalet en omgeving, waar u de sleutel kunt ophalen, een routebeschrijving en belangrijke telefoonnummers. Als de huurder 2 weken voor vertrek nog niets ontvangen heeft dit per ommegaande melden aan Chalet on the Rood.

Chalet regels

 • In ons Chalet zijn huisdieren niet toegestaan.
 • Shishapijp of waterpijp zijn uitdrukkelijk verboden in en om ons chalet. Roken mag alleen buiten op het terras, u dient resten van sigaretten/ sigaren en pijp in een asbak te deponeren en voor vertrek schoon te maken.
 • Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en wordt met de borg verrekend.
 • Ski’s, skischoenen, snowboardschoenen en winterschoenen dienen in de skiruimte te worden geplaatst en mogen niet meegenomen of gedragen worden in de rest van het Chalet.
 • Huisregels aanwezig in de chalet dienen te worden gelezen en opgevolgd.
 • Afvalscheiding: Oostenrijk is een milieubewust land waar (huis)afvalscheiding een serieuze en geen vrijblijvende zaak is. Bovendien wordt streng gecontroleerd op naleving ervan. Als huurder is het uw eigen verantwoordelijkheid deze regels na te leven. In het Chalet vindt u nadere uitleg over toepassing ervan.
 • De huurder dient de keuken en alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten. Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van het Chalet worden eventueel hieruit voortvloeiende extra (schoonmaaktijd) kosten van de borgsom afgetrokken.
 • Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en wordt van de borg ingehouden.
 • Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald.

Aansprakelijkheid
Chalet on the Rood is niet aansprakelijk voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons Chalet.
 • Het onklaar geraken of buiten werking van technische apparatuur en/of internetaansluiting.
 • Letsel opgelopen tijdens het verblijf binnen of buiten het Chalet.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden

 Bouwactiviteiten
Het kan gebeuren dat er in de buurt van het chalet wegopbrekingen en/of bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor eventueel hieruit voortvloeiende geluids- en/of ander -overlast aanvaard Chalet on the Rood geen verantwoordelijkheid. Dergelijke werkzaamheden kunnen door ons niet worden stilgelegd.

Klachten Ondanks al onze bemoeien en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In ernstige gevallen kunt u direct, contact met de beheerder opnemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier