Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op reservering en boeking van Chalet on the Rood en Apart Smitten. Door de aanbetaling verklaart de huurder akkoord te gaan met de huurvoorwaarden.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:
CHALET ON THE ROOD/APART SMITTEN:

Het gehuurde wordt voor de huurperiode ter beschikking gesteld aan de huurder die de boeking heeft gedaan en diens reisgezelschap. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde over te dragen aan een andere huurder, tenzij overeengekomen met de verhuurder.

 Reserveren en Boeking:

U kunt ons chalet  of appartement reserveren via onze website onder reserveren of een aanvraag doen per mail. Beide manieren zijn voor ons en u bindend. Iedere reservering wordt door ons bevestig middels een reserveringsbevestiging.

 • Bij reservering voldoet u binnen 5 dagen 25% van de huursom, zie factuur. Als dit bedrag binnen is, veranderen wij de optie in bezet. In het geval de overmaking van de voor reservering niet binnen 5 dagen is ontvangen, behouden wij het recht om de voor reservering zonder voorafgaand bericht te annuleren en te verhuren aan andere.
 • Het restantbedrag van de huursom, toeristenbelasting en borg, dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur. Bij reserveringen binnen deze 6 weken voldoet u het te betalen bedrag ineen.
 • De betaling dient te geschieden uitsluitend via overmaking naar de bankrekening die op de reserveringsbevestiging en nota’s staan.

Maximum aantal bewoners:

Het aantal overeengekomen personen dat in de geboekte periode in het gehuurde overnacht mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan. Indien dit aantal overschreden wordt, zonder goedkeuring, kan de beheerder deze extra persoon de toegang tot het gehuurde ontzeggen.

Kamers die niet gebruikt worden, kunnen worden afgesloten. Het is verboden om de onopgemaakte bedden te gebruiken zonder beddengoed.

Als uw reisgezelschap voor Chalet on the Rood, bestaat uit minder dan 16 personen, dan kunt u een voorkeur opgeven welke kamers en/of bedden u wel en niet wilt gebruiken. Als u geen voorkeur doorgeeft, maakt de beheerder zelf de indeling. Dit i.v.m. dat uw bed voor u is opgemaakt bij aankomst.

Inbegrepen in de huur prijs:

In de huurprijs  zijn de schoonmaakkosten, beddengoed voor het opgegeven aantal personen en  gebruik van water en elektra en wifi inbegrepen, tenzij anders is aangegeven. Wij vragen u zuinig om te gaan met de energie. Bij het verlaten van het gehuurde er op toe te zien dat lichten en apparatuur uit zijn gezet.  In Chalet on the Rood mag de SAUNA onder geen beding aangezet worden als niemand in het chalet aanwezig is.

Niet inbegrepen in de huurprijs:

 • Toeristen belasting ( vanaf kinderen 15 jaar) € 2,10 per persoon, per dag.
 • Borg € 800,00 Chalet on the Rood
 • Borg € 300,00 Apart Smitten

Na inspectie door de eind schoonmaker(s) en na goed bevinding, wordt de borgsom binnen 14 dagen terug op de rekening van de huurder.

Schade:

De huurder dient aangebrachte schade direct telefonisch te melden aan de verhuurder.
De verhuurder het recht ontstane kosten van nalatigheden/beschadigingen aan het chalet in te houden van de borg. De afwikkeling betreffende de schade loopt daarom ook via de verhuurder. De verhuurder kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. De kosten voortvloeiende uit beschadigingen/nalatigheden kunnen meestal verhaald worden op de reisverzekering. Uiteraard ontvangt de huurder in dit geval de voor de verzekering vereiste nota.

De huurder dient zelf een reisverzekering af te sluiten.

Annulering:

De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten te annuleren in de volgende gevallen:
Binnen zeven werkdagen na de boeking, tenzij het verblijf in het chalet binnen één maand na de boeking aanvangt.

In alle andere omstandigheden heeft de huurde recht om te annuleren door een schriftelijke annuleringsmelding naar de eigenaar te sturen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • Annulering tussen 6 maanden en 4 maanden vóór de ingangsdatum van de huurperiode resulteert in een verlies van 50% van de totale huursom
 • Annulering tussen 4 maanden en 8 weken vóór de ingangsdatum van de huurperiode resulteert in een verlies van 80% van de totale huursom
 • Bij annulering binnen 8 weken vóór de ingangsdatum van de huurperiode vervalt 100% van de huursom.
 • Bij het verlaten van de huurwoning vóór de afgesproken datum zijn de volledige kosten van toepassing en worden de resterende dagen niet vergoed

Een annuleringsverzekering dient u af te sluiten bij uw eigen verzekeraar

Wijzigingskosten in de boeking bedragen € 45,00 Euro. Dit zijn de kosten voor het maken van een nieuwe nota, verandering van de linnenlijsten en het doorspelen naar de beheerder en reinigingsteam en het lakenverhuur.

De wissel dag is zaterdag tenzij anders aangegeven. De aankomst en vertrektijden zijn: aankomst: 16.00, vertrek: 10.00. In Chalet on the Rood kunt u al om 11.00 uur aankomen, mits u dit meld aan de beheerder. U kunt u bagage stallen  in de ski ruimte  van Chalet on the Rood, en omkleden zodat u eerder kan genieten van uw eerste vakantie dag. In appartement Smitten kunt u onder de carport uw bagage kwijt. Pas om 16.00 uur kunt u het gehuurde in.

Reisbescheiden:

Mits aan alle betalingen is voldaan ontvangt de huurder 3 weken voor vertrek een reisbescheiden per mail. Deze mail bevat: allerlei informatie over het gehuurde en omgeving,  de sleutel , een routebeschrijving en belangrijke telefoonnummers en tips. Als de huurder 2 weken voor vertrek nog niets ontvangen heeft dit per ommegaande melden aan de eigenaar, via whats app nummer +31 622 274428.

Chalet regels:

 • Huisdieren niet toegestaan.
 • Shishapijp of waterpijp zijn uitdrukkelijk verboden in het gehuurde. Roken mag alleen buiten op het terras, u dient resten van sigaretten/ sigaren en pijp in een asbak te deponeren en voor vertrek schoon te maken.
 • Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en wordt met de borg verrekend.
 • Ski’s, skischoenen, snowboardschoenen en winterschoenen dienen in de daarvoor beschikbare ruimte te worden geplaatst en mogen niet meegenomen of gedragen worden in de rest van het gehuurde .
 • Huisregels aanwezig in de gehuurde dienen te worden gelezen en opgevolgd.
 • Afvalscheiding: Oostenrijk is een milieubewust land waar (huis)afvalscheiding een serieuze en geen vrijblijvende zaak is. Bovendien wordt streng gecontroleerd op naleving ervan. Als huurder is het uw eigen verantwoordelijkheid deze regels na te leven. In het gehuurde vindt u nadere uitleg over toepassing ervan.
 • De huurder dient de keuken en alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten. Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van het Chalet worden eventueel hieruit voortvloeiende extra (schoonmaaktijd) kosten van de borgsom afgetrokken.
 • Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en wordt van de borg ingehouden.
 • Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald.

Aansprakelijkheid:

Chalet on the Rood  en Apart Smitten zijn niet aansprakelijk voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het gehuurde.
 • Het onklaar geraken of buiten werking van technische apparatuur en/of internetaansluiting.
 • Letsel opgelopen tijdens het verblijf binnen of buiten het gehuurde.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden

Bouwactiviteiten:

Het kan gebeuren dat er in de buurt van het chalet wegopbrekingen en/of bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor eventueel hieruit voortvloeiende geluids- en/of ander -overlast aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Dergelijke werkzaamheden kunnen door ons niet worden stilgelegd.

Klachten :

Ondanks al onze bemoeien en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In ernstige gevallen kunt u direct, contact met de beheerder opnemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier

Recreatief verblijf:

Onze chalet en appartement zijn alleen bedoeld voor recreatief verblijf. Alleen jij en de andere gasten die je opgeeft bij de boeking hebben met de verblijfsbevestiging toegang tot het chalet. Het organiseren van feesten, evenementen of bijeenkomsten met andere personen is niet toegestaan. Groepen jongeren tot 25 jaar zijn hier dus niet toegestaan. Een boeking in strijd met bovenstaande zal door ons worden geannuleerd en de annuleringskosten en eventuele (schoonmaak)- kosten zullen bij jou in rekening worden gebracht.